MB-86SI

CENA

OPIS

Okna z aluminium MB-86 SI

Energooszczędnysystemaluminiowyzpodwyższonąizolacyjnościątermicznądoskonale nadający się do wykorzystania w zewnętrznych elementacharchitektonicznejzabudowy.

Cechy

1. OknasystemuMB-86SImogąbyćwykorzystywanezarównowzabudowieindywidualnej,jakiwfasadachaluminiowych.
2. PodwyższonaizolacyjnośćtermicznasystemuMB-86SIdziękizastosowaniudodatkowejkomorywprzekładcetermicznej.
3. BardzodobrawartośćwspółczynnikaprzenikaniaciepłaU,dziękizastosowaniuprzekładektermicznych.
4. Dużywybórkolorówwpaleciestandardowejumożliwiazaspokojeniepotrzebnajbardziejwymagającychklientów.
5. Kształtprofilipozwalauzyskaćsmukłeiwytrzymałekonstrukcjeokienidrzwi.
6. Szczelnośćzapewnionajestdziękistosowaniuspecjalnychuszczelekzdwukomponentowego kauczuku syntetycznego EPDM: litego i komórkowego,którygwarantujeodpornośćnastarzeniepodczaswieloletniejeksploatacjiorazbardzodobrąizolacyjnośćtermiczną
7. Szerokizakresgrubościwypełnieńgwarantujemożliwośćstosowaniawszystkichtypowychiniestandardowychszyb.

Dane techniczne

Uszczelnienie
UszczelkiprzyszyboweiprzymykowewykonanezEPDM,uszczelkacentralna wykonana z dwukomponentowego kauczuku syntetycznego EPDM: litego ikomórkowego
RamkaWstandardzieramkastalowaocynkowana,opcjonalnieramkaSwisspacerUltimatedostępnawróżnorodnychopcjachkolorystycznych

Kolorystyka wg palety RAL oraz powłoki drewnopodobne wg Aluprof ColorCollection
MacoMultiMaticKS;wstandardziedwazaczepyantywyważeniowe;okno wyposażonewblokadębłędnegopołożeniaklamkiipodnośnikskrzydła*;mikrowentylacja wrozwórce**;
Okucia

Szyby

Profil

*W zależności od wysokości okna

**dla okien uchylno-rozwiernych

Dostępnepakietyszybowedo65mm;wstandardziepakietszybowyjednokomorowyowspółczynnikuprzenikaniaciepłaUg=1,0W/(m2K)wg
PN-EN674;możliwośćzastosowaniapakietu3-szybowegoowspółczynnikuU=0,5W/(m2K)lub4-szybowegozkryptonemoUg=0,3W/(m2K);możliwośćzastosowania szyb o podwyższonej izolacyjności akustycznej, hartowanych,bezpiecznych,antywłamaniowych,ornamentów,przeciwsłonecznych,
Profile systemu mają budowę trójkomorową o głębokości konstrukcyjnej kształtownikówoknawynoszącej:77mm(ościeżnica),86mm(skrzydło)zprzegrodątermicznąwykonanązpoliamiduwzmocnionegowłóknemszklanymizastosowaniudodatkowejkomorywprzekładcetermicznej.

Masz pytania albo potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń do nas lub skontaktuj się poprzez formularz.

    Close Menu